A projekt tovább...
WaterTour

A WaterTour projekt az Európai Unió Közösségi Kezdeményezések elnevezésű programjai közül az Interreg IIIC program északi zónájához tartozik. Az Interreg programok célja a tagállamok régiói együttműködésének erősítése. Ezen belül az Interreg IIIC a szétszórtan elhelyezkedő partnerek tapasztalatcseréjét támogatja (a III. szám a program harmadik ciklusára utal.)

A WaterTour project kezdeményezője a Vorpommern-i Regionális Turisztikai Testület (mint vezető partner), a kidolgozásban 4 további partner vett részt: Midland-i Regionális Hatóság (Írország), Erdészeti Termelők Egyesülete (Portugália), Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (Magyarország) és a Lahti Egészségellenőrző és Környezetvédelmi Központ (Finnország).

A projekt a következő problémákat érinti:

 • a belvízi vízi utak alacsony hasznosítási foka a turisztikai fejlesztések során;
 • a megfelelően szervezett infrastruktúra hiánya, fenntartható fejlődés;
 • a regionális marketing hiányosságai professzionális termékfejlesztés és disztribúció hiányosságai.

A partnerek közös vonása, hogy vagy kiemelkedő turisztikai területek hátországai, vagy árnyékterületek a turizmus szempontjából: hiányzik mind az európai szintű stratégiai és konkrét célcsoportokat megcélzó marketing, különböznek infrastrukturális és szolgáltatási színvonal szempontjából, rövid a turisztikai idény és igen különböző informatikai háttérrel rendelkeznek.

A projekt céljai
A project általános célja, hogy javítsa a partnerrégiók vízi turizmusban érdekelt kis- és középvállalkozásainak versenyképességét, minőségi és egyedi tevékenységekre épülő turisztikai termékek fejlesztésén keresztül.

Az általános cél elérése érdekében a következő célkitűzéseknek kell eleget tenni:

 • know-how-hoz való hozzáférés, tapasztalatok (?best practice?) átadása partnerek és a vállalkozások, valamint vállalkozások és vállalkozások közti intraregionális és interregionális együttműködések segítségével;
 • a fenntartható vízi turizmus fejlesztését szolgáló minőségi környezetvédelmi infrastruktúra megteremtése érdekében politikák és stratégiák készítése;
 • regionálismarketing-eszközök és eljárások kidolgozása, mind az egyes országok belső, mind az európai piacon való megjelenés támogatásához.

A projekt elemei
A projekt tevékenységei öt komponensre, témakörre tagolódnak:

 • komponens: Menedzsment és koordináció.
 • komponens: Tájékoztatás és PR.
 • komponens: Interregionális és regionális együttműködések kialakítása önkormányzatok és vállalkozások, vállalkozások és vállalkozások között.
 • komponens: Célcsoport- és minőségorientált infrastruktúra-fejlesztési és célcsoport-orientált termékfejlesztési stratégia kialakítása a vízi turizmus területén.
 • komponens: Regionálismarketing-eszközök és eljárások kidolgozása, mind az egyes országok belső, mind az európai piacon való megjelenés támogatásához

A projektpartnerek

Partner #Partner neveINTERREG IIIC zónaOrszág
VezetőVorpommern-i Regionális Turisztikai TestületÉszakDE
2Midland-i Regionális HatóságNyugatIE
3Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési ÜgynökségKeletHU
4Lahti Egészségellenőrző és Környezetvédelmi KözpontÉszakFI
5?Aflops? Erdészeti Termelők EgyesületeDélPT

A projekt összköltségvetése

ForrásÖsszeg (EUR)
Európai Regionális Fejlesztési Alap562 989,00
EU-tagállam partnerek nemzeti társfinanszírozása249 811,00
Más EU-s források (PHARE, CARDS stb.)-
Nem EU-tagállam partnerek nemzeti társfinanszírozása-
Egyéb források-
Összesen812 800,00

A projekt ütemezése
2004. júliusától 2007. júniusáig.

A magyar partner szakmai hozzájárulása
Mivel a vízi turizmus fejlesztése Magyarországon még mindig gyerekcipőben jár, a környezetvédelem és a fenntarthatóság kerül a középpontba. Magyarország. A magyar partner haszna a projektből elsősorban a nemzetközi együttműködésben való részvétel, a tapasztalatcsere és a nemzeti vízturisztikai piac felfedezése és azonosítása lehet.

A magyar partner a projekt összes komponensének megvalósításában részt vesz, magára vállalja egy nemzetközi munkamegbeszélés megszervezését, a 3. komponensben pedig felelős a nemzetközi együttműködés ellenőrzéséért és erősítéséért.

A projekt magyar részének költségvetése

ForrásÖsszeg (EUR)
Európai Regionális Fejlesztési Alap68 752,50
EU-tagállam partnerek nemzeti társfinanszírozása9067,00
Saját forrás (DDRFÜ Kht)13 850,50
Összesen91 670,00

Bővebb információ:
Borkovits Balázs projektmenedzser
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
7621 Pécs, Mária u. 3.
Tel.: +36-72-513-734
e-mail: bbalazs@ddrft.hu

Fórum
> tovább a fórumhoz
Támogatók